УниБИТ

Факултет по библиотекознание и културно наследство

Катедра „Книга и общество“

Кръгла маса

Професор Яни Милчаков: СОЦИАЛНИ ПОЛЕТА НА ЛИТЕРАТУРАТА И ЕЗИКА

1 декември 2017 г., 10.30 – 14.00

Аудитория „Яков Крайков“

Програма

10.30-12.30
– Приветствени думи от проф. д.ик.н. Стоян Денчев – ректор на УниБИТ.
– За преподавателя и приятеля Яни Милчаков – проф.д-р Веселин Панайотов – декан на Факултета по хуманитарни науки, Шуменски университет „Константин Преславски“.
– Думи за професор Яни Милчаков – колегата, учения-ерудит и жизнелюбивия дух на катедра „Книга и общество“ – проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева, зам.-декан на Факултета по библиотекознание и културно наследство, УниБИТ.

Изследователски посоки: теми, ръкописи, семинари…
– Обсъждане на подготовката на сборник с неиздавани статии от проф. Милчаков и биобиблиография в хартиено и електронно издание.
С участието на д-р Даниела Милчакова, проф. д.ик.н. Стоян Денчев, проф. д.н. Ирена Петева, проф. дфн Иванка Янкова, проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева (УниБИТ), доц. д-р Елка Трайкова (Институт за литература), проф. д-р Веселин Панайотов (ШУ), проф.д-р Пламен Шуликов (ШУ),проф. д-р Евдокия Борисова, Добрина Матова (Литературно-художествен музей „Чудомир“, Казанлък), проф. д-р Амелия Личева (СУ), доц. д-р Миряна Янакиева (Институт за литература), доц. д-р Йордан Ефтимов (НБУ), доц. д-р Йорданка Бибина (Институт по балканистика), проф. д-р Нели Костова (УниБИТ), доц. д-р Люба Цветкова (УниБИТ), доц. д-р Васил Загоров (УниБИТ), доц. д-р Мария Гуленова (УниБИТ), доц. д-р Мая Горчева (УниБИТ), докторант Камелия Планска (УниБИТ), преподаватели и студенти.
– План за изготвяне на интернет страница и блог, където да се представят в електронен вид публикации на проф. Яни Милчаков и материали от работата на семинара „Социални полета на езика и литературата“ (концепция: доц. д-р М. Гуленова, студентски екип).
– Учредяване на семинар „Социални полета на литературата и езика“ с участие на преподаватели, изследователи и студенти, с ежегодни научни сесии на 31 май.Обсъждане на проект за статут.
– Доц. д-р Йордан Ефтимов: „Яни-Милчаковите дигитални приписки, или Социологът на литературата като обикновен гражданин на Мрежата“.

12.00-13.00 – кафе-пауза
13.00-14.30
Verba magistri: лекции, интервюта…
– Професорът пред обектива. За едно приятелство между поколенията – разказва докторант Камелия Планска (УниБИТ).
– Академични дисциплини, въведени от проф. Яни Милчаков в УниБИТ.
– Теми на дипломните работи, изготвени от студенти от специалност „Печатни комуникации“ под ръководството на проф. ЯниМилчаков (докторант Агнеса Цветкова, УниБИТ).
– Проф. д-р Евдокия Борисова: „Пътуване с Яни по стъпките на Чудомир в Турция“ (мултимедийна презентация за проекта на РБ-Шумен и ЛХМ „Чудомир” – Казанлък, ШУ от Национален фонд Култура: „Литературни пътеки – места на паметта. Образование и туризъм“, ноември, 2015).
– Банка с интервюта и изказвания на проф. Яни Милчаков в електронните медии (студентски екип). Подготовка на прожекция за кръглата маса.

Снимки от семинара:

Аудио от семинара: